Johan Söderberg, som för några år sen gav ut den bästa, eller i alla fall mest hoppingivande boken om den nya informationsteknologins möjligheter, Allt mitt är ditt (Atlas), är numera gästforskare i Paris.

På hedersplats i den prestigefyllda tidningen Le Monde Diplomatique presenterar han sin spännande forskning kring 3-D-skrivare, alltså maskiner som kan skriva ut föremål (och i förlängningen även kopior av sig själva).

Det är både ett fascinerande tankeexperiment och en verklighet som snart knackar på.

Om det blir möjligt att tillverka vad som helst och sprida nya uppfinningar nästan gratis sätts ekonomin sån vi känner den ur spel på revolutionerande vis. Lönerna inom tillverkningsindustrin skulle sänkas (och anställningarna bli färre), men allt man behöver skulle bli tillgängligare, och överkomligare.

Söderberg försummar inte heller att påpeka att produktutvecklingen under nittonhundratalet har varit hårt knuten till krigsindustrin, och att 3-D-skrivarna således har en intressant anarkistisk potential.

Den viktiga fråga som hans artikel inte går särskilt mycket in på är dock bristen på råvaror och energi. Det är lätt att föreställa sig en fasansfull framtid där den intellektuella friheten att uppfinna och masstillverka vad som helst är obegränsad, men där jakten på naturresurser förvandlat större delen av världen till ett stort Kongo, krigsförstört av exploatering.