Akademikerorganisationen Saco ökade med drygt 2 000 till 636 000 medlemmar under 2012. Det största förbundet Sveriges Ingenjörer ökade mest. 3 510 nya innebär att förbundet ökade till drygt 136 000 medlemmar under 2012.

I förhållande till storleken ökade Sveriges Psykologförbund mest. Ökningen blev 4,8 procent. Förbundet har drygt 10 300 medlemmar.

18 Sacoförbund ökade under 2012, fyra minskade och ett försvann. Fartygsbefälen lämnade Saco och gick till Ledarna. Därmed försvann 7 000 medlemmar. 3 000 privata tandläkare lämnade Sveriges Tandläkarförbund, men hälften återvände under 2012.

Farmacevtförbundet, Sacoförbundet Trafik och Järnväg samt reservofficersförbundet minskade också.