Bristande jämställdhet på arbetet kan delvis förklara att kvinnor som grupp har ett sämre hälsotillstånd än män, visar en avhandling från Umeå universitet.

På arbetsplatser med jämställda löner och ett jämställt uttag av föräldraledighet drabbas både män och kvinnor mindre av psykiska besvär som oro, ängslan eller ångest.

Resultaten visar på vikten av att jämställdhet i arbetsfördelning, ansvar och erkännande vävs in i det hälsofrämjande arbetet.