Foto: Ola Jacobsen, Anders Wiklund

Journalisten Johanna Palmström föreslår ett utredningsstopp i jämställdhetsfrågor: ”I stället ska resurserna, hjärnorna, pengarna, svetten och all tid läggas på att genomföra förslag och reformer.”

Förslaget finns med i antologin Det heter feminism! 20 anspråksfulla förslag för att förbättra världen – där även Anna Wahls text Inför obligatoriska genuskurser är publicerad.

Diana Mulinari, doktor i sociologi och professor i genusvetenskap, föreslår att SVT – efter 20 år av det statsfinansierade Aktuelltinslaget A-ekonomi (vinjetten talade till henne: ”Spring, Diana, spring”) – nu ska satsa på ett F-ekonomi. ”Att låta feminister, i 20 års tid, dag ut och dag in på bästa sändningstid och med allvarlig stämma, förklara sin syn på ekonomin och arbetet.” Behovet är akut, anser hon.

Mats Söderlund, författare, föreslår att alla män ska genomgå ett tolvstegsprogram. ”Makt är också berusande. Många män befinner sig också i förnekelse”, skriver han. I det tolfte steget har männen haft ett djupt genusupp­vaknande, och försöker föra budskapet vidare.

De 20 författarna har skrivit egna, oberoende förslag, och förhoppningen från redaktörerna och statsvetarna Maud Edvards, Maria Jansson, Maria Wendt och Cecilia Åse är att de ska väcka liv i den, enligt dem sovande, feministiska debatten inför valet 2014.