Foto: Bertil Enevåg Ericson

Enda skolan i kommunen utan modern diskhantering. Nu bötfälls snart Huddinge kommuns fastighetsbolag. 

 

1 600 000

kronor i vite. Det kan bli notan för dålig luft, smutsiga golv och tunga lyft, om inte Hörningsnässkolan i Huddinge utanför Stockholm rättar sig efter Arbetsmiljöverkets krav.

Det är inte bara på sjukhusen som smuts kan vara en hälsofara. Arbetsmiljöverket förbjuder nu Huddinge kommun att låta sin personal jobba i Hörningsnässkolans kök på grund av smutsiga golv och tunga lyft. Förbudet gäller även fastighetsägaren Huge AB, som inte får hyra ut lokalerna till skolan efter den 30 augusti i år.

– Vi har precis haft en oanmäld inspektion av kommunens miljötillsyn som inte hade några anmärkningar när det gäller smuts, säger skolans rektor Marianne Widercrantz. Det beror på att personalen är så duktiga på att hålla rent.

Redan 2010 ställde Arbetsmiljöverket krav på skolan, som svarade att hela köket skulle byggas om sommaren 2012. Men byggplanerna drog ut på tiden och kommunstyrelsen har ännu inte godkänt renoveringen.

– Vi har kämpat mot kommunen i flera år, säger läraren och skyddsombudet Åsa Hägg. Vi är den enda skolan i Huddinge som inte har en modern diskhantering.

Nu vill inte Arbetsmiljöverket vänta på politikerna längre. Och det finns en anledning till att vitet är så högt, påpekar Cecilia Arvidsson, arbetsmiljöinspektör.

– Att strunta i förbudet ska inte kosta mindre än vad det kostar att åtgärda bristerna.

Arbetsmiljöverket kräver bland annat ett nytt ventilationssystem, nya golvbrunnar och rullbana för transport av smutsig disk. I annat fall kan kommunen tvingas betala ut miljonvitet.

Ventilationen i köket och diskrummet klarar inte av att fånga upp mat­oset och ångorna från de stora diskmaskinerna, vilket innebär att förorenad luft sprids till omgivningen.

Golvbrunnen i köket är för liten och har dessutom fel lutning. Anställda måste fösa ner det smutsiga vatten som samlas på golvet.

– Ändå hjälper det inte, säger Åsa Hägg. Det blir baksug och vattnet rinner tillbaks ut på golvet.

Arbetsmiljöverket kräver därför att köket ska utrustas med fyra nya brunnar med tillräcklig lutning så att smutsigt vatten inte samlas upp när golvet spolas med slang.

– Man lappar och lagar hela tiden, det blir bra ett tag men det funkar inte i längden. Till slut växer möglet, berättar Åsa Hägg.

Två köksbiträden tvingas lyfta och bära disk från cirka 500 luncher och mellanmål från matsalen till diskrummet dagligen. Arbetsmiljöverket har räknat ut att en bunt på 15 tallrikar väger cirka sex kilo. Plus grovdisk, bestick och glas. Allt ska lyftas och bäras ut under lunchen.

Köket är inte anpassat för verksamheten, konstaterar Arbetsmiljöverket och kräver en rullbana där eleverna kan placera smutsig disk i backar för vidare transport till diskrummet.

Kökspersonalen har fått besvär i axlar och nacke, berättar skyddsombudet Åsa Hägg.

– Vi har fått rullvagnar som en tillfällig lösning. Men ingen använder dem, eftersom det går fortare att bära disken för hand. Hela köket måste byggas om.

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut om renovering den 28 januari enligt förhandsbesked till skolans rektor.

Fakta:

Vite

Vite innebär att en person eller institution som bryter mot ett förbud som till exempel en myndighet har utfärdat, kan krävas på en viss summa pengar. Som böter – fast fullt möjligt att slippa undan om problemet åtgärdas.

En förvaltningsdomstol bestämmer att vitet ska betalas.

Arbetsmiljöverkets viten sätts till en summa som gör att det ska vara mer lönsamt att ta hand om problemet än att betala vitet.

Källa: Arbetsmiljöverket

Huddinge kommun

Huddinge, strax söder om Stockholm, är med över 100 000 invånare den näst största kommunen i länet. Där finns 26 kommunala grundskolor och 5 fristående, fyra kommunala gymnasier och två frigymnasier.

Kommunen styrs av de fyra allianspartierna samt lokala Drevvikenpartiet