Skyddsombudet Madeline Karlsson fick Arbetsmiljöverket att tvinga Leksands Kommun att skaffa arbetskläder.

Foto: Ulf Palm

Skyddsombudet Madeline Karlsson drev kampen för fria arbetskläder i hemtjänsten i Leksand.

 

Senast den 15 maj måste Malmö stad se till att hemtjänstpersonalen i samtliga stadsdelar får arbetskläder som skyddar mot smitta. I annat fall hotar Arbetsmiljöverket med ett vite på 400 000 kronor.

Så här lyder Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande mot Malmö stad:

Ni ska säkerställa god hygien i nära kontakt med vård- och omsorgstagare genom att:

• kortärmade arbetskläder alltid används,

• arbetskläderna endast används på arbetsplatsen,

• det finns ombyte i de fall arbetskläderna blivit smutsiga eller våta,

• att tvätt av arbetskläder sker i minst 60 grader.

• samt att arbetsgivaren ansvarar för tvätt av arbetskläder.

Myndigheten hänvisar till sina egna föreskrifter om ”mikrobiologiska arbetsmiljörisker”, som bland annat omfattar smittorisker.

I Malmö kommuns hygienriktlinjer för vård och omsorg står bland annat att kläder som använts i omsorgsarbetet ska ha korta ärmar, ska bytas varje dag, eller oftare vid behov, samt att kläderna ska kunna tvättas i 60 grader.

– Har man fastställt hygienrutiner måste man också följa dem, säger Birgitta Sivnert, arbetsmiljöinspektör.

Beslutet är ett resultat av anmälningar från åtta skyddsombud inom Kommunal. I somras krävde ombuden att arbetsgivaren skulle ansvara för arbetskläder som går att tvätta i minst 60 grader för att säkerställa att smitta inte förs vidare mellan hemmen eller i samhället. Skyddsombuden vände sig till Arbetsmiljöverket sedan de inte fått något gehör för sitt krav från arbetsgivaren.

Arbetsmiljöverket påpekar att också Socialstyrelsen håller på att se över sina föreskrifter om ”basal hygien inom hälso- och sjukvården” så att dessa även ska gälla hemtjänsten och särskilda boenden. Eftersom vården i allt större omfattning sker i hemmen är det rimligt att anta att de smittor som finns i samhället i stort också finns hos vårdtagarna eller brukarna, resonerar myndigheten.

”Arbetstagarna hanterar sår med diverse bakterier, diarréer och hepatit C. Smitta som kan dyka upp var som helst och när som helst”, heter det föreläggandet mot Malmö stad.

Arbetet inom hemtjänsten innebär bland annat hjälp med den personliga hygienen, såromläggningar, duschning och hantering av nedsmutsade kläder. Alla arbetsgrupper är berörda och kan utsättas för eventuell smitta, slår Arbetsmiljöverket fast. Det gäller även servicegrupper som inte deltar i den personliga omvårdnaden, exempelvis genom städning av toalett och kök.

I två stadsdelar i Malmö stad förser arbetsgivaren personalen med arbetskläder som består av byxor, tunika, jacka, väst samt regnställ. I övriga sex stadsdelar tvingas personalen att använda sina privata kläder i jobbet. I några av dem finns heller ingen möjlighet till tvätt på arbetsplatsen.

• Hemtjänst tvingas införa arbetskläder efter viteshot

• Så ska facket kräva arbetskläder

• Parterna trappar upp striden om arbetskläder i hemtjänst