LO kräver att företag som tar hit arbetskraft från andra länder kontrolleras ordentligt. Facket tycker inte det är rimligt att företag kan locka hit folk från andra länder utan att behöva garantera någon förtjänst.

– Det är fel att låta arbetsgivare utan insyn från myndigheterna helt förfoga över systemet för arbetskraftsinvandring. Avregleringen av systemet för fyra år sedan är ett praktfiasko. Under hela denna period har vi återkommande  kunnat ta del av upprörande fall av utnyttjande, fusk och missförhållanden. Samtidigt har vi kunnat se migrationsminister Tobias Billström med en dåres envishet hävda att inget ytterligare behöver göras, att ingen justering av lagstiftningen krävs. Nu går det uppenbara inte längre att förneka, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson på LO:s hemsida.

Det är skogsarbetarna från Kamerun som fått LO att reagera. De lovades 18 500 kronor i månaden plus runt 6 000 kronor i traktamente. När de väl kom till Sverige visade det sig vara arbete på ackord och enligt LO måste de jobba dygnet runt och plantera dubbelt så mycket som en erfaren skogsarbetare för att komma upp i den utlovade lönen.

LOs krav innebär att Migrationsverket eller någon annan myndighet ska kolla arbetsgivaren och de jobberbjudanden företagen ger utländska arbetstagare. I fallet med skogsplaneteringen tycker LO att det är konstigt att företagen som sysslar med skogsplantering har rekryteringsproblem trots att lönen är förhållandevis hög. Dessutom anser facket att det är orimligt att villkoren i jobberbjudandet inte alls behöver gälla samtidigt som jobberbjudandet ligger till grund för arbetstillstånden.

– Vi har ett passande krav – att arbetstagaren är garanterade skäliga arbetsvillkor väl på plats i Sverige, säger Torbjörn Johansson.

Facket vill att arbetskraftsinvandrare som utnyttjats av arbetsgivare inte ska riskera utvisning och att arbetsgivarna åtalas.

– Vi ställer vårt hopp till Miljöpartiet för att detta ska bli möjligt. De måste upphöra med sitt stöd till minoritetsregeringen Reinfeldt, säger Torbjörn Johansson på LO:s hemsida.