Glasmästarna kräver arbetsmiljöcertifiering, förkortad arbetstid och rätt till bodar. Byggnads överlämnade kraven till arbetsgivarna i dag, fredag.

Förutom de egna kraven för facket fram de gemensamma LO-kraven med löneökningar, ett system för föräldrapenningtillägg och förbättringar av de avtalade försäkringarna.

– Vi måste ta tag i arbetsmiljön på byggarbetsplatserna. Det dör fortfarande folk på byggena, säger Göran Tinglöv, chef för Byggnads förhandlingsenhet.

Tidigare i dag överlämnade Byggnads sina avtalskrav till motparten Glasbranschföreningen.  Glasmästeriavtalet omfattar runt 2 000 medlemmar i Byggnads.

Arbetsmiljöcertifiering innebär att Byggnads vill att företagen ska tillämpa systematiskt arbetsmiljöarbete och skaffa sig ett system där man arbetar på samma sätt i företaget, och att arbetsmiljötillämpningen ska kollas varje år. Ett likande system finns redan i Stockholm och många av företagen lever i dag upp till fackets arbetsmiljökrav.

Byggnads nå 40 timmars arbetstidsförkortning per år på alla sina avtalsområden, och för glasarbetarna behövs därför en förkortning med ytterligare fyra timmar. Ett krav på bodar tas upp på flera av Byggnads avtalsområden, och det betyder att alla byggarbetargrupper ska ha rätt till bodar med omklädningsmöjligheter, rinnande vatten och dusch.

Dessutom kräver Byggnads att inhyrd personal ska behandlas lika som de anställda. Enligt Göran Tinglöv handlar problemen om lön och arbetsmiljö. Det betyder att företagen inte följer bemanningsavtalet som föreskriver att inhyrda ska ha likvärdiga villkor som de anställda.