Foto: Björn Lindgren

Efter seriekrocken på Tranarpsbron häromveckan noterade Trafikverket att det är vanligt att chaufförerna kör för fort. Åkerierna pressar förarna, anser fackets representant. Kunderna pressar åkerierna, anser arbetsgivarsidan
i sin tur.

 

Förra året dog 44 personer i arbetet – en minskning med drygt 22 procent jämfört med 2011. Den mest drabbade yrkesgruppen är chaufförer, enligt anmälningarna till Arbetsmiljöverket.

Åtta svenska och två utländska chaufförer miste livet på sitt jobb under förra året. Det innebär en kraftig ökning jämfört med 2011 då totalt sex chaufförer dog i arbetet.

Annars minskar dödsolyckorna i samtliga branscher. Inom jord- och skogsbruket, som toppat den svarta statistiken under många år, har olyckorna halverats på ett år.

Nästan fyra olyckor av tio orsakades av ett fordon eller annat transportmedel, exempelvis en truck. 43 procent av de drabbade förra året var män över 55 år.

Alf Berglund, arbetsmiljöexpert på Biltrafikens arbetsgivareförbund, vill inte dra några slutsatser av statistiken.

– Jag måste se vad som har skett i varje enskilt fall för att kunna uttala mig, säger han. Eftersom det rör sig om ett litet underlag kan det ibland vara slumpen som avgör.

Ökningen måste tas på största allvar, anser däremot Martin Miljeteig, arbetsmiljöombudsman på Transport.

– Någonstans måste man sätta ner foten. Det är inte okej att en pappa eller mamma inte kommer hem från jobbet en kväll. Vår vision är noll döda på arbetsplatserna.

Han ser ett klart samband mellan olyckorna och allt fler tillfälligt anställda yrkesförare som inte vågar ställa krav på arbetsmiljön eller trafiksäkerheten.

– Man är troligen inte välkommen tillbaka om man säger att man inte vågar köra. Det gäller att leverera till varje pris, att inte stanna och vänta ut ovädret.

Allt fler företag säger upp egen personal och tar in bemanningsföretag, vilket bidrar till att arbetsplatserna bara blir tystare och tystare, hävdar Martin Miljeteig.

– Och det blir katten på råttan och råttan på repet när ersättningar för åkerierna minskar, när allt fler falska F-skattare kommer in i branschen och slår ut seriösa åkerier.

Efter masskrocken utanför Helsingborg i mitten av januari, då en yrkesförare omkom, konstaterade Trafikverket att yrkesförarna genomgående bryter mot hastighetsgränserna.

Det beror i så fall på att tidsmarginalerna är på tok för snäva, att arbetsgivarna inte ger förarna någon möjlighet att följa lagar och regler, invänder Martin Miljeteig.

– Självklart har också chaufförerna ett ansvar att hålla hastighetsgränserna. Men det är ytterst få som kör för fort för att de tycker att det är roligt att göra det. Bakom finns det alltid en arbetsgivare som pressar på.

Även det faktum att nästan vart femte skyddsombud motarbetas av arbetsgivarna i branschen bidrar till att olyckorna ökar, påpekar Martin Miljeteig.

– Man har inte riktigt förstått hur mycket nytta skyddsombuden gör. Ombuden är de viktigaste förebyggarna av olycksfall, särskilt i vår bransch där det finns arbetsgivare som uppmanar till fusk för att klara tidspressen.

LÄS OCKSÅ