Foto: Lawrence Jackson

Politik och reklam är två av de områden där funktionell dumhet är mest skadlig. Om George W Bush är dum eller smart är dock inte helt klarlagt.

 

Smarta organisationer bör också vara korkade. Ibland fyller även dumhet en viktig funktion i att höja effektiviteten i en organisation, enligt ny teori.

Det är Mats Alvesson, organisationsprofessor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och kollegan André Spicer, som lanserar en ny teori om ”funktionell dumhet” i den ansedda tidskriften Journal of management studies.

– Paradoxalt nog bidrar funktionell dumhet stundtals till att höja produktiviteten i en organisation, säger Mats Alvesson.

Han ser funktionell dumhet som frånvaro av kritik, ett tillstånd av konsensus där medarbetarna undviker att ifrågasätta beslut, strukturer och visioner.

– Den är ett tveeggat svärd. Funktionell för att den har vissa fördelar och gör att folk entusiastiskt koncentrerar sig på uppgiften. Dum för att den kan medföra risker och problem när folk inte kritiskt frågar sig vad man själv och organisationen egentligen håller på med.

Det krävs ett nytt ledarskap för att hantera balansgången med funktionell dumhet, anser Alvesson. Det finns en hel del att lära av de senaste årens plötsliga finanskrascher i olika bolag. Dumheten kan smörja maskineriet, bidra till harmoni och ökad produktivitet i ett företag. Men den kan samtidigt bli dess fall.

– Vad som händer är att man drabbas av fartblindhet och ställer inga kritiska frågor. Man är väldigt smart, samtidigt korkad.

Enligt Alvesson är vissa branscher dummare än andra. Organisationer som gör en dygd av sin personals klokskap, exempelvis vissa medier, modeindustrin och konsulter, pekas ut som särskilt benägna att utveckla funktionell dumhet.

Men när jag pluggade journalistisk skulle kritiskt tänkande vara en viktig del av yrket?

– Ja, men man tvingas in i det som kan sälja. Väldigt mycket av massmedia är förenklande, förgrovande och fördummande. Enligt en professor i journalistik läser journaliststuderande ogärna böcker.

För att texten är för lång?

– Ja. Man ska vara smart, å andra sidan ska man inte tänka för mycket. Ett bra exempel på funktionell dumhet som inte leder till ett bättre samhälle.

I vilka branscher är funktionell dumhet mest skadlig?

– Reklambranschen och delvis politiken. De går hand i hand. Ledande politiker går till och från PR. Det ska vara snabbt, populistiskt och lättsåld.

Säger talesättet ”lycklig är den som är ovetande” samma sak som er teori?

– Ja, när man tänker efter. Ta  köttkonsumtion och varumärkeskonsumtion, tänker man på lidandet för djuren och miljöeffekterna samt överpris man pröjsar för den rätta loggan blir man nog inte lycklig.