Tycker du att du är mer kreativ än kollegan bredvid? Det tycker förmodligen han eller hon också. Två av tre tillfrågade anser sig vara mer kreativa än andra i en undersökning från Manpower.

Nio av tio i undersökningen svarar att de är kreativa och att det är viktigt att få vara kreativ på jobbet eftersom det gör att man engagerar sig mer, utvecklas mer och tycker att jobbet är mer intressant.

Samtidigt är frustrationen över att inte få utlopp för kreativitet rejält utbredd. Störst är andelen frustrerade bland operatörer i industrin, kundtjänstpersonal och bland människor som jobbar i butiker och servicesektorn. Minst frustrerade är pedagoger, företagsledare och forskare.

Enligt Manpowers personaldirektör Monica Längbo är tricket att cheferna får medarbetarna att känna sig delaktiga; att de faktiskt kan påverka.

– Det går med ganska små medel, man kan ställa frågor som ”Vad tycker du?”, ”Hur kan vi göra det här?”. Och så är det viktigt att man följer upp, så att den som kommit med idén får veta att kreativiteten haft effekt.

– Arbetsgivare som låter kreativiteten få komma fram har sannolikt bättre chanser att både rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, säger Monica Längbo.

Fakta:

Så kreativa tycker vi oss vara

Nio av tio anser sig vara mycket eller ganska kreativa. 87 procent anser att det är viktigt att få utlopp för kreativiteten på jobbet.

Två av tre tycker att de är mer kreativa än sina kollegor.

Siffrorna bygger på en undersökning som Manpower Group låtit Kairos Future göra. Drygt 5 000 personer deltog.

Källa: Manpower Group (TT)