Sysselsättningen förväntas minska med omkring 25 000 personer det här året, och de yrken som har brist på arbetskraft blir färre, enligt Arbetsförmedlingen. Samtidigt kommer det behöva göras 1,1 miljoner rekryteringar.

Några bristyrken 2013 är bergsarbetare, ingenjörer inom gruvteknik, läkare, soldater, förskolelärare, kockar och vissa sjuksköterskor.

Störst tillgång på arbetskraft finns bland grupper som vårdbiträden, barnskötare, journalister, försäljare, montörer och lagerarbetare.

”De yrken som har brist på arbetskraft blir färre. Men på fem till tio års sikt förutses brist på arbetskraft inom allt fler yrken på grund av stora pensionsavgångar och genom att det utbildas för få”, skriver Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

När arbetslösheten ökar är det vanligt att arbetsgivarna höjer sina krav. Det försvårar för nyutexaminerade och nyanlända invandrare att hitta ett jobb, medan arbetsmarknaden för utbildade och erfarna arbetssökande fortfarande kan vara bra.