Män är mer riskbenägna och tävlingsinriktade. Kvinnor väljer trygga, om än lite tråkiga strategier i livet.

Ungefär så kan man sammanfatta resultaten från ett just nu livaktigt forskningsfält, som handlar om könsskillnader i de vägval människor gör i livet.

I en rad kontrollerade experiment har män framstått som chanstagare, som ofta överskattar sin egen förmåga, medan kvinnor är ovilliga att ta risker och dessutom agerar mer osjälviskt.

Vad som saknats inom den här forskningen är studier av verkliga situationer. En rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som publiceras i dag, onsdag, täpper åtminstone delvis till den luckan.

Forskarna följer 2 000 studenter i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och deras strategier för att förbättra sina tentaresultat. På en kurs i mikroekonomi har de möjligheten att skaffa bonuspoäng (som de får ta med sig till sluttentan) genom att delta i alla eller nästan alla seminarier under kursen. De kan också delta i ett frivilligt prov med flervalsfrågor, som även det ger extrapoäng. Båda dessa tämligen säkra vägar att höja resultatet på sluttentan används flitigare av de kvinnliga studenterna än de manliga.

Men studenterna har också en tredje, mer chansartad möjlighet att skaffa extrapoäng. Under sluttentan får de som vill skriva om provet med flervalsfrågor – med möjlighet att förbättra sitt resultatet och vinna nya poäng, men också med fara för att försämra det, eftersom fel svar här ger minuspoäng. De som skriver om flervalsprovet riskerar dessutom att hamna i tidsnöd, och därmed prestera sämre på de ordinarie tentauppgifterna. Detta tredje, chansartade sätt att höja tentaresultatet lockar främst manlig studenter.

– Statistiskt sett är skillnaden tydlig, säger Peter Skogman Thoursie, som är en av forskarna bakom rapporten.

Peter Skogman Thoursie tror att den här beteendeskillnaden spelar roll även i arbetslivet och på andra områden.

– Våra resultat stämmer väl överens med annan forskning, som bland annat tyder på att män oftare tar stora risker när de gör finansiella placeringar.

Bland studenterna i nationalekonomi bidrog de olika sätten att få extrapoäng ungefär lika mycket till att höja de kvinnliga och de manliga studenternas resultat.

I andra sammanhang kan männens chanstagande ge fördelar. Forskaren Jenny Säve-Söderbergh vid Stockholms universitet har visat att män ställer högre lönekrav än kvinnor vid den första anställningen efter examen.