25 000 jobb försvinner i år. Industrin drabbas hårdast. Där försvinner 16 000 jobb.

– En del av dem är borta för alltid. Industrin krymper, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors, som inte vågar sig på att gissa hur många jobb som försvinner permanent.

Förra året ökade både sysselsättningen och arbetslösheten, men i år räknar Arbetsförmedlingen med att sysselsättningen kommer att minska.

– Vi räknar med att antalet sysselsatta kommer att minska månad för månad i år, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Antalet arbetslösa ökar med i runda 40 000 i år, enligt den bedömning som Arbetsförmedlingen gjorde i sin jobbprognos i december.

Stockholms län och Norrbotten klarar sig bäst. Där ökar sysselsättningen, om än marginellt. Sämst går det i industritunga län som Blekinge, Västmanland, Södermanland, Västernorrland och Kalmar län.

Montörer och maskinoperatörer lever farligast. Maskiner och robotar tar över mer och mer av tillverkning och produktion. I år blir det kärvt även för CNC-operatörer och svetsare, men på sikt är arbetsmarknaden ljus. Trots att industrijobben minskar under de närmaste fem till tio åren kommer det att vara brist på utbildad arbetskraft.

Byggkonjunkturen blir ännu sämre i år. Unga som behöver lärlingsanställning drabbas hårdast. Men på fem till tio års sikt blir det brist på utbildad arbetskraft i byggsvängen. Undantagen är elektriker och snickare. Det beror på att det här är populära yrken hos ungdomar.

De två största yrkesgrupperna på arbetsmarknaden – undersköterskor och handelsanställda – får det tufft på arbetsmarknaden i år. På längre sikt blir det brist på undersköterskor. Bristen märks redan nu i vissa delar av Sverige.

Framtiden är dystrare för vårdbiträden. Antalet jobb minskar – men det börjar vända när det blir brist på undersköterskor om några år. Då kan kommuner, landsting och vårdbolag börja anställa vårdbiträden och kanske rentav erbjuda dem att vidareutbilda sig till undersköterskor.

Handelsanställda får några tuffa år. Det lär märkas både på Ica och Elgiganten. Prognosen är dyster för försäljare både inom dagligvaru- och sällanköpshandel. Samtidigt är det hög personalomsättning inom handeln. Det blir många jobb att söka – men ännu fler som konkurrerar om jobben.

En orsak är rationaliseringar och fler personalsnåla stormarknader. En annan är att folk sparar mer och konsumerar mindre i dåliga tider. Arbetsförmedlingen räknar med att det kommer att märkas även i hotell- och restaurangbranschen i år.

Det innebär att den redan höga arbetslösheten blir ännu högre. Precis som inom handeln är omsättningen på personal hög inom hotell och restaurang. Det innebär att det blir många lediga jobb – men ännu fler som slåss om dem.

• LO-yrken med framtiden för sig