Foto: Matt Dunham

Det blir ett ja eller nej till EU. Britterna ska gå till omröstning efter 2015 deklarerade David Cameron i dag i sitt linjetal om Storbritanniens framtid i unionen.

– Vi har alltid varit ett land som vänder vårt ansikte mot världen.

– Samtidigt vill jag ha en bättre uppgörelse för Storbritannien.

Storbritanniens premiärminister David Cameron höll i morse sitt linjetal om hur han ser på sitt lands roll i EU.

I Storbritannien finns en stark EU-kritik, många britter vill lämna unionen.

I sitt tal sa David Cameron vill söka mandat för att 2015 omförhandla sitt lands avtal med EU. Efter det blir det en folkomröstning där britterna ska säga ja eller nej till unionen.

– Om vi lämnar EU är det en enkelbiljett utan retur, sa han.

Storbritanniens premiärminister betonade dock att han inte vill att landet ska lämna EU. Gång på gång till de stora fördelar EU:s inre marknad har haft för den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt kritiserade han hur euroländerna förändrar hela unionen för att rädda den gemensamma valutan.

– Det är sjutton länder som har euron som valuta, tio har den inte, sa han.

David Cameron vill se vad han betecknar som ett mer flexibelt EU. Han vill ha större möjligheter för länderna att göra undantag från centrala bestämmelser.

Bland annat var han kritisk mot att EU försöker lägga sig i arbetstiderna för brittiska läkare. Han syftade då på EU:s arbetstidsdirektiv som ska sätta en EU-norm för hur lång arbets- och jourtid får vara.

I början av sitt tal gjorde David Cameron en historisk tillbakablick.

– Det viktigaste målet för EU var att säkra freden och det har uppnåtts, sa han.

Nu är målet med unionen, enligt honom, att säkra välståndet.

David Cameron såg tre områden där EU har stora problem.

Det ena var utvecklingen i eurozonen, där länder som har den gemensamma valutan fattar beslut som även påverkar euroländerna.

Det andra var de stora skillnaderna mellan EU-ländernas konkurrenskraft.

Det tredje att det saknas den demokratiskt legitimitet. Den brittiska premiärministern vill, precis som EU-kommissionens ordförande Barroso, se en omförhandling av EU:s fördrag. Men Camerons utgångspunkt är den motsatta. Han vill mindre EU-inblandning i regelverk och istället stärka de nationella parlamenten.

De politiska reaktionerna på David Camerons ultimatum om en brittisk omförhandling har inte låtit vänta på sig.

– Föreställ dig EU som en fotbollsklubb: om man har gått med och är medlem i klubben så kan man ju inte sedan säga att man vill spela rugby, säger Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius enligt nyhetsbyrån TT.

– Vi kan inte ha ett Europa à la carte, fortsatte han.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt anser, enligt TT, att Sverige bör följa Storbritanniens krav och begära omförhandlingar. Men det är ett krav som EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) bestämt avvisar.