Arbetsförmedlingen har korrigerat siffran över antalet fas 3-deltagare som inte får någon ersättning alls.

2 645 inskrivna i fas 3 fick ingen ersättning i november. Det är 904 färre än vad Arbetsförmedlingen skrev i månadsrapporten till regeringen.

Sedan Arbetet skrev om siffrorna har Arbetsförmedlingens statistikenhet gjort en noggrann genomgång av statistiken. Den visar att avslutade ärenden har räknats som pågående. Det innebär att folk som hade lämnat fas 3 räknades som inskrivna deltagare.

Siffran för december är 2 752 deltagare utan ersättning i fas 3 – 117 fler än i november. Det är en ökning med 782 personer, eller 40 procent, på ett år.

Bara de som tidigare har haft a-kassa får ersättning i fas 3. Det är helt enligt reglerna att 2 752 inskrivna i fas 3 inte fick ett öre i december.

De kan ansöka om socialbidrag, men för att få ja måste de sälja sina tillgångar och leva upp de pengarna. Vissa kommuner kräver att de som får socialbidrag deltar i fas 3 som motprestation.

De som varken får ersättning eller socialbidrag lämnar sannolikt fas 3. Därmed försvinner de ur statistiken och räknas inte längre som arbetslösa.

Men ingen vet säkert hur många de här människorna är eller vad de gör. Arbetsförmedlingen följer inte upp hur det går för dem.