Foto: Leif R Jansson

Aldrig förr har så många fall rörande människohandel för tvångsarbete, tiggeri eller organiserade stölder polisanmälts. De har gått om anmälningarna om människohandel för sexuella ändamål med råge. Men få fälls i domstol.

Under 2011 polisanmäldes 63 fall som rör människohandel för andra ändamål än sexuella, som tvångsarbete och tiggeri. Det är elva fler än året innan. Och flest hittills.

De allra färskaste siffrorna sträcker sig fram till och med september 2012. Under den perioden polisanmäldes 13 fall av människohandel för sexuella ändamål. Och 34 för andra ändamål.

Så utvecklingen håller i sig, konstaterar Kajsa Wahlberg, kommissarie vid Rikspolisstyrelsen som tagit fram en lägesrapport om människohandel i Sverige.

– Det är ett fenomen vi ser i hela Europa, att människohandel för tvångsarbete och tiggeri ökar mer än för sexuella ändamål. Man hittar alla möjliga sätt utnyttja människor på, säger hon.

Det går i dag inte att särskilja de olika delarna i människohandel för andra ändamål än sexuella. Tvångsarbete, tiggeri, organiserade stölder, organhandel klumpas ihop till en och samma kategori. Men från och med i år ska BRÅ koda de olika delarna för sig.

Enligt den information som kommit in till polisen är tveksamma arbetsförhållande vanligast inom branscher som: bygg, städ, hotell- och restaurang, snöskottning och biltvättar.

Få anmälningar leder dock så långt som till åtal och dom. När det gäller tiggeri finns en handfull domar, då domstolen anser att tiggeri är ett arbete och därmed blir det tvångsarbete. Inom övriga ”yrken” finns bara en fällande dom om människohandel för tvångsarbete. Den kom förra året och handlade om två bulgariska medborgare som tvingade hit bärplockare där det, förutom usla villkor och förhållanden, förekom misshandel, hot om våld och hot om prostitution. De dömdes till tio månaders fängelse och tio års utvisning.

Enligt Kajsa Wahlberg måste hela rättskedjan utbildas mer för att nå fler fällande domar.

– Domare går ju inte utbildningar i det här. För dem är människohandel fortfarande Lilja 4-ever. De har svårt att förstå att människor gör som de blir tillsagda under hot eller skuldsättning.

Det är dessutom svårt att visa på brott. Brottsoffer ändrar ofta sina historier om det går så långt som till domstol. Och exakt hur låga lönerna kan vara eller hur många timmar som ska jobbas för att det ska anses vara tvång är inte helt klart.

Klart enligt rapporten är i alla fall att när de gäller alla former av människohandel kommer såväl gärningspersoner som offer från länder med utbredd fattigdom, stor arbetslöshet, avsaknad av sociala skyddsnät och där diskriminering av kvinnor och minoriteter är vanligt och att de drabbade känner sig tvingade att ta erbjudanden trots riskerna det medför.

Fakta:

Lagen om människohandel för sexuella ändamål kom 2002.

2004 utvidgades den till andra områden som: organhandel, tvångsarbete och organiserade stölder. Straffet för människohandel är fängelse i lägst två och högst tio år. Höga straff döms ut om personen visat särskild hänsynslöshet. Om barn är inblandade blir straffet högre.