Regeringen kommer allt närmare ett slopande av de högre a-kasseavgifterna. Finansminister Anders Borg (M) flaggar för snara förslag.

Redan i början av året ska regeringen bland annat lägga remisser, förslag, om sänkta arbetsgivaravgifter i kombination med hur introduktionen för unga på jobbmarknaden ska se ut.

– Och i samband med det kommer vi förmodligen att remittera förslaget om att ta bort de differentierade a-kasseavgifterna, säger Anders Borg till journalister inför ett framträdande på ett seminarium i Stockholm om omställning på arbetsmarknaden.

När Borg strax före jul uppdaterade regeringens prognos över den ekonomiska utvecklingen flaggade han för att en del förslag på arbetsmarknadsområdet skulle kunna komma i vårpropositionen. Men att en del av förslagen var avhängiga av vad arbetsmarknadens parter lyckas komma överens om.

Nu säger Borg att regeringen måste skynda på arbetet och lägga en del av förslagen innan parterna hinner bli färdiga, annars riskerar förslagen bli försenade. Under den pågående lönerörelsen har parterna tagit paus i jobbfrågan.

– Vi måste lägga förslagen innan vi ser att fack och arbetsgivare gjort tillräckliga framsteg, säger Borg.

Huruvida alla förslagen inom jobbpakten kommer redan i vårbudgeten, svarar Borg:

– Mycket av de här ska nog träda i kraft i höstbudgeten, men förslagen bör nog läggas så att de kan gå på lagrådsremiss under sommaren. Men ikraftträdandet får man nog titta på.

De förslag han pratar om ryms inom den så kallade jobbpakten: åtgärder som ska underlätta inträdet för unga på arbetsmarknaden, krisåtgärder vid kraftiga efterfrågefall i ekonomin och omställningslösningar för människor som förlorar jobbet.

Borgs återkommande budskap är att han vill att fack och arbetsgivare tar större ansvar för arbetsmarknadens funktion.

Fakta:

Jobb för unga

Den så kallade jobbpakten siktar främst på att skapa fler jobb för unga, genom så kallade introduktionsavtal.

Avtalet ska ge unga under 25 år 75 procent av lönen och resten av tiden ska ägnas åt utbildning.

Staten skjuter till pengar genom lägre arbetsgivaravgift och pengar till handledare så att det verkligen blir fråga om utbildning, introduktion.

Flera fackförbund, bland annat Handels, Kommunal och IF Metall har redan avtal på plats som stödjer detta.

I samband med detta har regeringen mer eller mindre lovat att slopa de fördyrade a-kasseavgifterna som infördes strax efter makttillträdet 2006. Dessa fördyrade avgifter gör att det kan skilja flera hundralappar i månaden i a-kasseavgift, något som skrämde bort många från a-kassorna.

(TT)