På tio år har antalet sökande till gymnasiets hotell- och restaurangutbildning mer än halverats. Branschen hoppas fördubbla sin omsättning till år 2020, men brist på utbildad personal kan hämma utvecklingen.

När niondeklassarna valde gymnasieutbildning läsåret 2000-2001 hade 5 816 elever hotell- och restaurangprogrammet som sitt förstahandsval. Tio år senare har siffran sjunkit till 2 768, alltså mindre än hälften.

– Ungdomskullarna har blivit mindre, men det kan inte förklara ett så stort tapp, säger Cecilia Öster, kommunikationschef vid bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.

En bidragande orsak är troligen gymnasiereformen för ett drygt år sedan, då gymnasiets utbildning för branschen delades upp i två nya program: ett för restaurang och livsmedel och ett för hotell och turism.

– De nya programmen är inte så kända ännu, säger Cecilia Öster.

Till detta kommer att de yrkesförberedande programmen sammantagna har tappat mark till de teoretiska, eftersom yrkesprogrammen inte längre ger behörighet att läsa vidare på högskolan med mindre än att eleven själv väljer till extra kurser i teoretiska ämnen.

För att vända utvecklingen har Visita startat en kampanj riktad mot de 15-åringar som nu ska välja gymnasieutbildning, och mot deras föräldrar. På Facebook visar ”framtidsgeneratorn”, och en nygjord kortfilm om niondeklassaren Oskar, upp de olika yrkena inom branschen. Från och med i dag, måndag, kompletteras den digitala delen av kampanjen av reklam på stortavlor över hela landet.

– En del ser hotell- och restaurangjobb något tillfälligt, inte som en ”riktig” bransch, tror Cecilia Öster.

– Vi vill visa att det här är en näring där det finns jobb, och där man kan göra en bra karriär, till exempel från receptionist till hotellchef.

Hotell- och restaurangfacket håller med om att branschen behöver fler som söker sig till gymnasieutbildningen.

– Vi delar Visitas uppfattning att man måste agera, säger Malin Ackholt, avtalssekreterare i Hotell- och restaurangfacket. Det råder samsyn mellan oss och Visita i vårt gemensamma utbildningsråd.

Men Malin Ackholt anser samtidigt att villkoren för dem som arbetar i branschen måste bli bättre.

– Branschen har inte varit så attraktiv, det är en förklaring till att färre söker sig till den. Den vardag ungdomarna kommer ut i präglas av osäkra anställningar, och det får nog många föräldrar att avråda från hotell- och restaurangutbildning.

– Många kommer in i branschen på olika former av bidragsanställningar. Samtidigt upptäcker många ungdomar som har gått ”vår” gymnasieutbildning att det är svårt att få jobb. Skolverkets undersökning visar att många överger hotell- och restaurangbranschen kort efter utbildningen.

Cecilia Öster ger en ljusare bild.

– Exempelvis nyutbildade kockar får absolut jobb. Det råder stor brist på kockar, men även serveringspersonal.

Enligt Visitas prognos kommer besöksnäringen att fördubbla sin omsättning från 250 till 500 miljarder kronor om året till år 2020.