I tisdags demonstrerade Kommunal i Borlänge mot kommunens planer att införa fler helgpass och delade turer i äldreomsorgen. Nu backar kommunen och talar om ”önskescheman” i stället.

Kommunen har tidigare krävt att personalen ska välja mellan delade turer eller tätare helgpass. Delade turer innebär tidiga morgnar, sena kvällar och däremellan flera timmars väntan utan lön.

Kommunal i Borlänge har vägrat acceptera kommunens schemaförslag som drabbar ensamstående med barn hårdast. Frågan har gått vidare till central förhandling.

Men nu backar alltså kommunen och föreslår ett nytt system med ”önskescheman”. Det går ut på att scheman ska arbetas fram i dialog mellan chef och anställd på varje enhet, enligt ett pressmeddelande på kommunens hemsida.

Redan i dag fungerar önskescheman på en del boenden, menar kommunledningen. Personalen får utifrån hur behoven ser ut fylla i sina önskescheman, alltså hur de vill jobba den kommande sexveckorsperioden. Om det behövs har man sedan möten för att fylla eventuella luckor och få ihop schemat.

Schemaförslaget hängs upp två veckor innan det börjar gälla för att personalen i god tid ska veta hur de ska arbeta. Samma sak görs om inför nästa sexveckorsperiod.

– Det innebär att personalen i stor utsträckning har möjlighet att påverka sina scheman, säger Pär Jerfström, ansvarig sektorschef för särskilda boenden. Men det är klart att alla önskemål inte alltid kan tillgodoses. Verksamheten måste fungera och de äldres behov ska styra.

Delade turer förekommer redan i dag och kan alltså förekomma även i önskescheman. Men det är inget som arbetsgivaren förespråkar eller vill införa brett, försäkrar kommunledningen.

– Nu börjar schemaförslagen bli klara så vi kan se i vilken utsträckning delade turer förekommer och analysera effekterna, säger Pär Jerfström.

• Protester mot delade turer