Den kvinna som fanns i det tåg som körde in i ett hus vid Saltsjöbanan är inte längre misstänkt för brott. En hel del i utredningen talar för att det var en ren olycka. Kvinnan, som fortfarande vårdas på sjukhus, ska höras så snart det är möjligt med hänsyn till hennes hälsotillstånd.

Vid 02.40-tiden den 15 januari 2013 inträffade en allvarlig olycka på Saltsjöbanan. Ett tåg hade kört in i ett hus vid ändhållplatsen. En stor räddningsinsats inleddes och en kvinna hittades i anslutning till förarhytten i tåget. Hon arbetade som städerska i tåget, som av någon anledning kommit i rörelse när hon befunnit sig i tåget.

Initialt inleddes en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse. Den kvin–na som fanns i tåget anhölls i sin frånvaro misstänkt för brottet.

Den tekniska utredningen visar att det funnits flera allvarliga säkerhetsbrister kring tåget och uppställningsplatsen. Flera omständigheter talar för att tåget kan ha kommit i rullning genom en olyckshändelse.

Kvinnan, som skadades allvarligt, har ännu inte gått att höra. Flera utredningsåtgärder har vidtagits, bl.a. husrannsakan i kvinnans bostad, genomgång av handlingar och förhör kvinnans anhöriga och räddningspersonal som talat med kvinnan efter kraschen.

Numera finns inte något som tyder på att kvinnan medvetet kört iväg med tåget. Den tekniska utredningen bekräftar att det kan ha varit en olyckshändelse. Misstanken mot kvinnan har därför avförts och anhållningsbeslutet hävts.

– Allt talar för att det varit fråga om en ren olycka där flera tillfälliga och olyckliga omständigheter gjort att kvinnan fått tåget i rullning i samband med städningen, säger kammaråklagare Pär Andersson.

– Så snart det är möjligt ska självklart kvinnan höras om händelsen, men i nuläget saknas tillräckliga skäl för att hon ska anses miss-tänkt. Jag har därför hävt anhållningsbeslutet, fortsätter Andersson.

Förundersökningen pågår fortfarande. Efter förhöret med kvinnan kan brottsrubriceringen komma att ändras till arbetsmiljöbrott.