det uppstod nya samarbetsformer och institutioner med uppgift att frigöra människorna. Men frigörelsen kidnappades och kom istället att handla om individens självförverkligande. Proggigheten har förlöjligats hårt och institutionerna förfallit, på sista tiden rekordsnabbt genom att företagsekonomiseras och inlemmas i managementbyråkratin – så till den grad att t ex teatrarna blivit föregångare i finurlighet med att utnyttja projektanställda. Men nu är det som en revival på gång vad beträffar kollektiva samarbetsformer, trots att det idag inte finns några pengar, och dåligt med infrastruktur i form av lokaler att hålla till i.

Bakgrund

Idén om den kidnappade frigörelsen går tillbaka på boken Le Nouvel ésprit du capitalisme av Boltanski och Chiapello.

Ordet "managementbyråkrati" är hämtat från statvetaren Patrik Hall.

Tendenserna om en revival för det kollektiva är dels önsketänkande, dels en stark intuition som kommer att göra avtryck i spalterna framöver.