Sedan 2004 har rånen mot guldsmedsbutiker femdubblats, samtidigt som övriga butiksrån minskat kraftigt. Nu måste polisen förändra sina arbetsmetoder, kräver Svensk Handel.

Rånen mot guldsmedsbutiker är dessutom grövre, sker oftare med skjutvapen, och lyckas i betydligt större utsträckning jämfört med butiksrån i övrigt, visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Professionella och utländska ligor förekommer i hög utsträckning vid guldsmedsrån. Det är en av anledningarna till att de blir så framgångsrika, tror Svensk Handel.

Men att de ökat så kraftigt i antal finns det mer naturliga orsaker till. När banker och värdetransporter blev säkrare förflyttade sig rånarna till butiker. När butikerna nu försöker minska på kontanter bland annat genom att förvara dem i slutna kassor lockas allt fler rånare av guldet, som ligger mer eller mindre öppet på butikshyllorna. Det är också enkelt att smälta och sälja vidare stulet guld.

Banker eller butiker behöver aldrig skylta med sina pengar för att locka kunderna. Med det måste guldsmetsbutikerna. De måste visa upp sina smycken och låta kunden se och känna på ringen eller örhängen. Annars är det ingen idé med att ha butik, man kan lika gärna sälja varorna på nätet.

Därför måste polisen anpassa sina metoder till verksamheten. Det krävs stora förändringar i polisens arbete om utvecklingen ska stoppas, berättar Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

– Synlighet och brottsförebyggande arbete måste prioriteras framför kortsiktiga krav på gripanden.

Polisen måste alltså bli mer synlig med sina uniformer och bilar. Hellre synas än att bedriva spaning, menar Per Geijer.

– Det är viktigare att det inte sker rån än att rånare grips.

Även handeln behöver skärpa sina åtgärder, till exempel genom nya tekniska lösningar som bättre kameror, säkrare dörrar och rökmaskiner, som kan utlösas via en detektor eller manuellt. Problemet är att även de anställda och eventuella kunder drabbas av röken eller snölavinen som fyller butiken inom några sekunder. Även utbildning av personal är viktig.

– Där har vi ett nära samarbete med fackförbunden, framförallt Handels.

Ett stort antal mycket grova rån med aggressiva gärningsmän har allvarligt försämrat arbetsmiljön i guldsmedsbutikerna under senare år.  Personalen riskerar att skjutas till döds i värsta fall, befarar Svensk Handel.

– Guldsmedsrånen har blivit ett statusjobb bland kriminella, något man kan skryta med. Särskilt om det uppmärksammas medialt, säger Per Geijer.

Men nu sitter jag här och intervjuar dig och du svarar på mina frågor. Borde vi låta bli att prata om det?

– Jag är glad att du ställer den frågan, men jag har inget bra svar. Av erfarenhet vet vi att ju mer man skriver desto mer bidrar man till myten om ”det framgångsrika guldrånet”.

Ska medierna låta bli att rapportera om själva bytet kanske?

– Ja, det är en bra rekommendation. Problemet med guldrånen är att det rör sig om stora pengar. Som journalist är det lättare att skriva om små rån. Ingen blir imponerad av att ta några 20-lappar från en stackars busschaufför.