Arbetsmiljön för personalen vid akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund är oacceptabel, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion. Nu krävs åtgärder från politikerna inom två månader. Hade det handlat om ett företag skulle Arbetsmiljöverket övervägt att stänga verksamheten, säger verkets chef i Malmö Mats Ryderheim, till flera medier.

– De anställda hanterar dagligen situationer kring liv och död. Och att då inte kunna göra allt på grund av tidsbrist upplevs så klart som fruktansvärt, säger Ryderheim till Skånska Dagbladet.

Han anser att personalen arbetar under en psykisk belastning som är oacceptabel och kräver åtgärder från sjukhusledningen, annars hotas sjukhuset av ett vitesföreläggande.