Det är dags att låta inflationen skjuta över inflationsmålet!

När hörde du senast det från en person i ledningen på Riksbanken? Men det var budskapet som vice riksbankschef Lars E O Svensson hade med sig när han på onsdagen besökte LO-borgen. Inte undra på att han i över två års tid konsekvent funnit sig nedröstad av majoriteten i direktionen när styrräntan skulle sättas.

Ty medan andra ledamöter snöat in på farhågor om hushållens skuldsättning, så har Svensson envist inriktat sig på det som omgivningen fram till nyligen trodde var Riksbankens uppgift – att se till att priserna inte skenar iväg och att samtidigt främja hög sysselsättning. Det senare har fått honom att plädera för lägre räntor.

Enligt Svensson har den förda penningpolitiken varit kostsam för svensk ekonomi. Hans senaste beräkningar indikerar att arbetslösheten i dagsläget skulle kunna krympa till strax under sju procent, om inflationen som numera håller sig kring nollstrecket i stället legat en procentenhet högre.

Den långvarigt höga arbetslösheten är också anledningen till att inflationen borde drivas upp över målet på två procent, tycker Svensson. För när arbetslöshet bitit sig fast och blivit långtidsarbetslöshet behövs ett redigt efterfrågetryck för att få ner den igen, och då kan inflationen tillfälligt behöva ligga något högre.

Att individer i utsatta grupper börjat söka sig till arbetsmarknaden i större utsträckning används ibland av regeringsföreträdare och riksbankschefer som en ursäkt för den ökade arbetslösheten, men enligt Svensson är detta i stället ett skäl att blåsa på. Dessa grupper är nämligen mest känsliga för svängningar i suget efter arbetskraft, eftersom de i regel är först att sägas upp och sist att anställas.

En riksbankschef som vill låta inflationen överstiga målet i tre, fyra års tid kan antingen uppfattas som en virrpanna eller det sunda förnuftets röst. Att Svensson har sympatisörer bland fackliga ekonomer råder det ingen tvekan om. LO-ekonomerna är inte ensamma om att göra hans räntepolitik till sin egen, men hur går tongångarna i de salonger där besluten fattas?

Svenssons mandatperiod löper ut i maj. Spridda uttalanden från topparna i riksbanksfullmäktige – organet som består av riksdagspolitiker som i sin tur utser ledamöterna i direktionen – tyder på att majoritetens linje har stöd, men innebär det samtidigt att opponenterna sitter löst?

Svaret kommer inom de närmaste månaderna.