Den 20-åriga kvinnan fick inte sommarjobbet som receptionist på ett skånskt pensionat eftersom hon ansågs vara för ung. Nu har diskrimineringsombudsmannen (DO) ingått förlikning med pensionatet och kvinnan får 50 000 kronor.

Hon hade både relevant gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet, men fick redan efter en timme svaret att ”tyvärr letar vi efter någon som är äldre”. De tre som fick sommarjobb på pensionatet var några år äldre än kvinnan. DO bedömer agerandet som åldersdiskriminering och pensionatet har medgett att agerandet innebar brott mot diskrimineringslagstiftningen, skriver DO i ett pressmeddelande.