LO:s styrelse säger blankt nej till förslagen i utredningen om tvister vid uppsägningar. Liksom Socialdemokraterna. Hela förslaget andas ensidiga försämringar för anställda, säger Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

LO:s styrelse fattade i går beslutet att säga nej till samtliga förslag i den omdebatterade utredningen om uppsägningstvister. Beslutet är LO:s remissvar på utredningen som blev klar i slutet av september förra året.

– Regeringen har vid ett flertal tillfällen uttalat att den inte avser att genomföra några försämringar i arbetsrätten. Det vore mot bakgrund av detta oerhört provocerande och uppseendeväckande om regeringen väljer att gå vidare med dessa förslag. Det skulle inte bara försämra anställningstryggheten för drygt fyra miljoner arbetstagare utan också skada relationerna på svensk arbetsmarknad, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i en kommentar.

Direktiven till utredningen grundar sig på ett vallöfte från Alliansen om att det ska bli billigare för arbetsgivare att säga upp människor. Och att det i sin tur ökar viljan att nyanställa. Men enligt utredningen finns ingen forskning som stöder den tesen. Däremot konstaterar utredaren att det finns en uppfattning om att det är svårt att göra sig av med anställda, vilket påverkar viljan att nyanställa.

Elisabeth Svantesson (M), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, vill i dagsläget inte kommentera hur hon och hennes parti ställer sig till utredningen innan samtliga remissinstanser sagt sitt.

I stora drag handlar förslagen om:

• Att anställningen avslutas ett år efter uppsägningen vid en tvist. I dag behåller den som anser sig ha blivit felaktigt uppsagd sin anställning med lön tills dess att det är utrett om uppsägningen är giltig eller inte. Alternativt tills dess att parterna gör upp i en förlikning. De uppsägningar som går till Arbetsdomstolen tar i snitt 18 månader att lösa. 25 månader om ärendet avgörs i tingsrätt.

• Att slopa skyldigheten att utreda en omplacering vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Något som är vanligast hos stora arbetsgivare, till exempel kommuner och landsting.

• Att arbetsgivare med färre än 50 anställda ska få betala ett lägre skadestånd om de säger upp någon av ogiltiga skäl. Ju färre anställda, desto billigare. Över 90 procent av landets företag har färre än 50 anställda.

Utredningen är en ensidig försvagning för anställda. Att korta anställningen till tolv månader vid tvister är särkskilt allvarligt. Den enskilda kan inte påverka hur lång tid en tvist tar, men ställs på bar backe efter tolv månader. Då hamnar du dessutom i karens hos a-kassan eftersom uppsägningen är ogiltig, säger arbetsmarknadsutskottets vice ordförande Ylva Johansson (S).

Hon ser det som ytterligare ett förslag från regeringen att ”flytta positionerna till de anställdas nackdel”.

Inte heller på Svenskt Näringsliv är man nöjd med förslagen. I höstas sa organisations jurist Niklas Beckman till Arbetet att man hade velat att samtliga företag får sänkt skadestånd, och att anställda som driver tvister inte får lön alls efter det att uppsägningstiden gått ut.

Samtliga remissvar ska vara inne på Arbetsmarknadsdepartementet den 20 januari. Väljer departementet att skriva om förslagen till en proposition, det vill säga ett lagförslag, ska de röstats igenom i riksdagen. Blir det så träder förslagen i kraft den första januari nästa år.

Läs mer om utredningen:

Eller ladda ner hela utredningen.