Privata företag inom välfärden ska drivas i en ny bolagsform, samhällsbolag, där vinstuttag begränsas kraftigt.

Det föreslår LO:s välfärdsutredning, som i dag, tisdag, lägger fram sin tolkning av den ”non-profit-princip” för välfärden som LO-kongressen tog ställning för i maj 2012.

Därmed går LO ett steg längre än Kommunal gjorde i en rapport i december för att hindra att skattepengar avsedda för välfärd försvinner ut ur verksamheten i form av vinster.

Precis som Kommunal pekar LO först och främst på att välfärden måste få mer resurser. Besparingar inom skola, vård och omsorg (samtidigt som skatterna har sänkts) har försämrat kvaliteten i vård och omsorg, och resultaten i den svenska skolan, hävdar LO. Det går ut över sysselsättningen, då särskilt kvinnor måste avstå från heltidsarbete för att t hand om barn och gamla.

Liksom Kommunal vill LO se väl definierade kvalitetskrav för de olika delarna av välfärden, inklusive krav på viss bemanning och utbildning hos personalen.

Men medan Kommunal anser att sådana krav räcker för att hindra vinstuttag på bekostnad av kvaliteten vill LO dessutom stoppa vinstuttag genom en särskild juridisk form för privata företag inom skattefinansierad välfärd.

I aktiebolagslagen finns redan en bolagsform, aktiebolag med särskild vinstbegränsning, som är avsedd för verksamhet inom skola, vård och omsorg, men som inte har använts i någon större omfattning. I sådana bolag får ägarna inte ta ut överskott som motsvarar statslåneränta plus en procent av det satsade kapitalet. LO vill utveckla den här bolagsformen med en ”princip om allmännytta”, och göra den till den huvudsakliga formen för privata aktörer inom välfärden. Lokalt ska kommunpolitikerna dock kunna göra undantag från denna regel och tillåta andra företagsformer, om de kan presentera motiv för det.

LO vill dessutom att alla som verkar inom välfärden ska ha en helt öppen ekonomisk redovisning, så att det blir möjligt att följa vart skattepengarna tar vägen. I dag är insynen i de stora välfärdskoncernernas finanser begränsad.

I linje med LO-kongressens beslut föreslår LO:s välfärdsutredning att lagen om valfrihetssystem inom välfärden avskaffas. LO anser att marknadsmekanismer inte fungerar inom välfärden, och vill att demokratiskt valda företrädare ska ta det fulla ansvaret för välfärden.
LO:s välfärdsutredning har arbetat sedan början av hösten 2012. Den del av utredningen som handlar om vinster i välfärden behandlades av LO:s styrelse i går, måndag, och presenteras vid ett seminarium i Stockholm i dag.

Svenskt Näringslivs reaktion på LO-förslaget är stark, för att inte säga dramatisk. Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström säger att han hade sett fram emot förbättrade relationer med LO, men att denna ”attack på företagandet” visar att LO valt en ”för vårt land farlig väg”.

– Det är djupt beklagligt att LO väljer en reglerings- och förbudslinje, säger Urban Bäckström. Den speglar en syn på marknadsekonomin som borde höra till ett förgånget 70-tal.