Trots att tiden börjar bli knapp är det fortfarande svårt att fylla kurserna i fortbildningen Lärarlyftet. Därmed ökar risken för att tusentals lärare fortfarande är obehöriga när yrkeskraven skärps inom kort.

Cirka 1 700 lärare har antagits till någon av vårens skräddarsydda högskolekurser för yrkeskåren. Men precis som i fjol har söktrycket varit lågt.

– Helt klart skulle det kunna delta många fler lärare än det gör. Vi kanske skulle kunna fylla upp emot dubbelt så många platser, säger Mikaela Zelmerlööw, Skolverkets projektledare för Lärarlyftet.

Som en följd har en del av de planerade kurserna ställts in helt och hållet. Linköpings universitet ställer in drygt hälften av sina kurser, Högskolan i Gävle tre av fem.

 

Problemet är att tiotusentals lärare behöver komplettera sin examen. Det är vanligt förekommande att lärare undervisar i ämnen som de inte är utbildade för, men sommaren 2015 ska alla lärare, med få undantag, vara behöriga och ha legitimation i de aktuella ämnena för att få sätta betyg. Kommunpolitiker och lärarutbildare som TT talat med befarar att tidsplanen inte kommer att hålla.

– Det blir onekligen väldigt tufft att klara denna deadline, säger Karin Mårdsjö Blume, dekan för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet och ordförande i samarbetsorganet för landets lärarutbildningar.

Att Lärarlyftet inte tagit fart beror på pengabrist i kombination med ovisshet. Legitimeringen har visat sig vara rejält snårig och dragit ut på tiden. Så länge arbetsgivarna — som ska lägga pussel med tjänster och behörigheter — saknar besked om hur alla olika examensbevis värderas avvaktar många. Det gör också lärare som inte vill avsätta tid och kraft på fortbildning innan de är säkra på vad de eventuellt behöver komplettera.

– Som aktiv lärare mitt i livet är det ju en stor satsning att engagera sig i en vidareutbildning. Då vill man vara säker på behovet, säger Karin Mårdsjö Blume.

Statsbidraget för Lärarlyftet har dessutom bantats, vilket påverkar kommuner med ansträngd ekonomi.

– Nämnden måste spara 25 miljoner kronor. Vi har inte råd att skicka iväg lärare i den utsträckning att alla är fullt behöriga 2015. Så är det bara, säger Åsa Sjödén (S) ordförande i barn- och skolnämnden i Sollefteå.