Orostider kan leda till destruktiv polarisering:
motsatstänk grundar ett ”vi”, front mot ett otydligt hot.

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):

–x–xx–xx–xx–xx–x
–xx–xx––xx–xx–