Transportstyrelsen begär prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen sedan förvaltningsrätten givit en lokförare med diagnosen Aspergers syndrom rätt att jobba vidare.

Myndigheten anser att hans ”neuropsykiatriska tillstånd med kognitiva funktionsnedsättningar inte är förenliga med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten”, uppger Göteborgs-Posten.

Han fick diagnosen 2009 och togs ur tjänst efter 20 års prickfri tjänsteutövning