Det stora tågrånet. Författare: Mikael Nyberg. Förlag: Karneval.

Mikael Nybergs bok om hur Statens Järnvägar ersattes av en dysfunktionell röra av snikna bolag som inte kan samarbeta är omistlig samtidshistoria, och en utmärkt ingång till att förstå de operativa klassmotsättningarna. Nu finns den även i pocket. Här ett smakprovscitat:

”Vem ska bära ansvaret? Är det direktörerna på Swedbank, ägarna till Peab och andra självutnämnda företrädare för landets företagsamhet? Knappast. Dessa herrar och damer är utan personligt ansvar. De är frälset som efter eget skön förfogar över samhällets tillgångar. Ansvaret vilar på dem som arbetar ihop rikedomarna.”