Av 84 demokratiska länder som undersökts under millenniets första årtionde har bara Danmark en högre kvalitet på sin demokrati än Sverige, visar en avhandling i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

– Demokratins kvalitet hänger ihop med dess legitimitet, säger John Högström som undersökt 84 demokratier. Hög legitimitet betyder motsvarande hög kvalitet.

Vilken är den sämsta demokratin enligt din forskning?

– Det är faktiskt det dagsaktuella Mali som tyvärr blev odemokratiskt genom en militärkupp 2012. Mali hade alltså den lägsta kvalitén på demokrati av alla demokratiska länder under det gångna decenniet.

Ska vi vara nöjda eftersom vi är näst bäst i världen?

– Nja. Det är en hel del där vi kan förbättra oss. Exempelvis ligger vi på 15 plats när det gäller valdeltagandet.

I avhandlingen mäter John Högström demokratikvaliteten med totalt fem olika indikatorer: valdeltagande, partipolitisk konkurrens, kvinnors representation i parlamenten, kvinnors representation i regeringar och korruptionsnivå.

Resultaten visar att demokratikvaliteten kan variera starkt mellan olika demokratiska länder. Exempelvis har ett antal länder ett valdeltagande på över 90 procent, medan andra ligger under 50 procent. Vissa länder har en kvinnlig representation i nationella parlament på mer än 40 procent, medan andra demokratiska länder saknar kvinnlig representation i nationella parlament.

Resultaten visar även att det finns en stor variation mellan regioner i världen. Exempelvis har Norden en mycket hög nivå på demokratins kvalitet, medan regioner som Asien och Östeuropa har en låg nivå.