Antalet elolyckor med dödlig utgång var förra året det lägsta på 110 år. Bara en person dog i en elolycka, enligt preliminär statistik från Elsäkerhetsverket. Det kan jämföras mot det extrema olycksåret 1945 då 56 dog.

Bakom nedgången i dödsfall ligger ett systematiskt arbete med att sprida kunskap.

De senaste tio åren har antalet dödliga elolyckor pendlat mellan två till åtta personer. Målet är att ingen ska behöva dö.