Vision erbjuder utsatta medlemmar gratis samtalsstöd av specialister. Målet är att förebygga mobbning i ett tidigt skede.

Visions samtalsstöd är ett försök som pågår under 2013. Rådgivningen omfattar tre samtal. Tjänsten har öppet dygnet runt alla dagar och är kostnadsfri för medlemmarna.

Tanken är att utsatta medlemmar ska få stöd och råd av specialister – kuratorer och psykologer, på ett tidigt skede.

Medlemmarna kan få hjälp med både arbetsrelaterade och sociala problem. Internationella studier har visat att på arbetsplatser där samtalsstöd finns ökar både närvaron och arbetsförmågan, understryker facket.

På tre år har det gjorts nästan 2 000 anmälningar till Arbetsmiljöverket om arbetsskada på grund av kränkande särbehandling på jobbet. Trakasserier i arbetslivet kostar samhället mångmiljardbelopp varje år, konstaterar facket. Det handlar bland annat om uteblivna inkomster, sjukersättningar och vårdkostnader.

Varför är just Vision först med servicen?

– Vi tror att behovet av den här tjänsten är stort bland våra medlemmar, säger Carola Löfstrand, arbetsmiljöspecialist på Vision. Väldigt många jobbar med människor, i underbemannade verksamheter där cheferna har dåligt med resurser och arbetsmiljöutbildning. Socialsekreterarna och medicinska sekreterare inom landstinget har det tuffast.

När ska man söka stödet?

– När något kryper in under huden och man börjar bli nedstämd finns det ett stöd och hjälp att hitta et eget förhållningssätt.

Dessutom kan allt färre räkna med att få samtalsstöd via företagshälsan. Tillgången på företagshälsovård har minskat drastiskt under senare år, påpekar Carola Löfstrand. I dag har cirka 65 procent av sysselsatta i Sverige tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare.

I våras presenterade vision också ett lagförslag som förbjuder mobbning i arbetslivet.

Lena Blomquist