Speed group AB tar över Ericssons båda lager i Borås senast i mars. 80 anställda, runt 60 arbetare och 20 tjänstemän, får behålla sina jobb. Däremot är det osäkert om ett 60-tal inhyrda från bemanningsföretag får jobba kvar på lagret.

– Ericsson är tydligt med att volymerna kommer att minska på sikt, säger Jarl Ternander, delägare i Speed group.

Personalen informerades före jul. Målet är att förhandlingarna ska bli klara under januari. Affären ska bli klar under första kvartalet. I en gemensam avsiktsförklaring skriver Speed group och Ericsson att det är fråga om en verksamhetsövergång.

– Det innebär att de anställda har laglig rätt att behålla sina löner och anställningsvillkor i ett år till att börja med. Vad vi sedan kommer överens om avgörs i förhandlingarna, uppger Jarl Ternander.

Så sent som för fyra år sedan flyttade Ericsson två lager i Gävle och Huddinge till Borås. Då som nu var motivet ökad effektivitet och flexibilitet.

Flyttbeskedet kom i mars 2009. Nio månader senare lade Ericsson ner sin fabrik i Gävle och drygt 800 anställda blev arbetslösa.

1 000 anställda, 400 arbetare och 600 tjänstemän, jobbar på fabriken i Borås. De tillverkar trådlösa sändare och mottagare för mobiltelefoni och bredband.

– Självklart finns alltid tanken att de kan lägga ned, men jag tror inte det. Man kan inte gå omkring och oroa sig för något som inte har hänt. Det är bättre att göra ett bra jobb, tycker Rickard Fredriksson, verkstadsklubbens ordförande.

Karin Hallstan på Ericssons presstjänst säger att beslutet om lagren inte har något med fabriken i Borås att göra.

– Vi anpassar lagerverksamheten löpande. Godsflödet över lager utanför Sverige kommer att öka kontinuerligt, men därmed har vi inte sagt att vi flyttar delar av verksamheten i Borås utomlands, förklarar hon.

Affären kan innebära att lagerarbetarna får byta fackförbund till Handels. I dag är de medlemmar i IF Metall. Vilka konsekvenser det får för löner och anställningsvillkor är inget som verkstadsklubben eller IF Metalls avdelning kan svara på än.

Först gäller det att förhandla fram de bästa möjliga villkoren.

– Vår ambition är att få fram en så bra lösning som möjligt, säger Rickard Fredriksson.

Fakta:

25 000 jobb har försvunnit från Ericsson i Sverige sedan år 2000.

2011 hade Ericsson 17 000 anställda i Sverige av totalt 103 000 anställda i världen.

Motsvarande siffra år 2000 var 105 000 anställda i världen, varav 42 000 i Sverige.

Speed group har 400 anställda i Borås, Göteborg och Varberg.