Cirka 90 000 fler begärde ersättning för vård av sjukt barn (vab) under 2012 jämfört med året före. Det är nytt rekord i antal, totalt 2,8 miljoner ansökningar under året, enligt siffror från Försäkringskassan.

Extra mycket vabbade föräldrarna under årets sista del. En tredjedel av ansökningarna kom in under fjärde kvartalet.

”Exakt vad den här ökningen beror på är svårt att säga i dagsläget”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.