Att rättssystemet i Indien inte förmår värna kvinnors liv och säkerhet är tydligt efter det bestialiska dådet på en indisk buss.

De rapporter och sammanställningar vi kunnat läsa om i spåren av alla starka reaktioner visar att sexuellt våld är vanligt i Indien, men att det sällan får rättsliga följder.

Orsaken till att reaktionerna just den här gången blivit så kraftiga förklaras av många med att samhället utvecklats och att kvinnor med allt högre utbildning nu kräver ökad jämställdhet och ett stopp för alla patriarkala strukturer.

Det är troligen sant, men den danska tidningen Politiken finner ytterligare en förklaring till de starka reaktionerna.

Det vanliga mönstret är nämligen att kvinnor från de lägre klasserna utsätts för våld och utnyttjas sexuellt av män från medel- och överklassen.

Denna klassuppdelning kan vara en förklaring till varför våldtäkter sällan anmäls. Den kan också vara en orsak till att de övergrepp som anmäls sällan eller aldrig leder till åtal.

I övergreppet på bussen var det dock män från den stora, fattiga underklassen som våldtog och mördade en medelklass­tudent.

Händelsen är alltså inte unik. Det är däremot klasstillhörigheten på gärningsmän och offer.

Det är naturligtvis bra att reaktionerna blivit så starka efter detta bestialiska dåd och förhoppningsvis skönjer vi nu början på en förändring.

Men förändringen måste självklart gälla alla, oavsett klass och kön.