De tyska lönerna ser ut att fortsätta stiga. Fackförbundet Verdi kräver 6,5 procent i löneökning och de har de konservativa toppolitikerna i CDU med sig.

Det handlar om lönerna för bland annat lärare, poliser och anställda på universitetssjukhus.

– Omkring tre miljoner människor berörs, säger  Christoph Schmitz, på fackförbundet Verdi som börjar förhandla i slutet av januari. 
Verdi följer den tyska traditionen med att gå in högt. Budet på 6,5 procent gäller endast ett år. Vad lönerna till slut hamnar på återstår att se.

– Förra året krävde vi ett ettårigt avtal på 6,5 procent för offentliganställda inom kollektivtrafik, energi och barnomsorg. Vi fick 6,3 procent på två år, säger Christoph Schmitz.

Skillnaden mellan bud och utfall är med andra ord stor i Tyskland.

Samtidigt går det inte att komma ifrån att något händer med den tyska löneutvecklingen.

Under två årtionden fick de tyska löntagarna knappt fått några reallöneökningar alls.

De senaste åren har avtalen blivit högre än de 2 procent som landets inflation ligger på.

I maj förra året gjorde de tyska metallarbetarna en uppgörelse som var det högsta på 20 år. 
IG Metall slöt ett avtal som berörda 3,6 miljoner arbetare och gav en lönehöjning på 4,3 procent.

Att reallönerna knappt höjts allt de senaste årtiondena har sagts bero på en hög arbetslöshet samt en dyr återförening mellan Väst- och Östtyskland. Låga löner har setts som något positivt. Nu har dock synen svängt. Även bland konservativa CDU-politiker.

Landets toppolitiker, som finansministern Wolfgang Schäuble och arbetsmarknadsminister Ursula von der Leyen, säger att de ställer sig positiva till högre löneökningar.

De tyska politikerna på nationell nivå resonerar att högre löner leder till högre köpkraft. Detta ökar konsumtionen och ekonomin kan börja snurra igen. Samtidigt finns en annan fördel. De tyska bankerna har köpt stora mängder obligationer i Sydeuropa. Genom att höja lönerna i Tyskland får länder som Grekland och Spanien andrum. Deras industri får det lättare att konkurrera. Om dessa länders ekonomi förbättras ökas möjligheterna för bankerna att få tillbaka sina pengar samtidigt som den tyska exportindustrin kan börja sälja varor till Sydeuropa igen.

Alla tyska politiker är dock inte lika positiva till större löneökningar. På förbundsstatsnivå håller finansministrarna emot. De varnar för vad som kan hända med den lokala ekonomin och vill hålla tillbaka löneutvecklingen via sin arbetsgivarorganisation Tarifgemeinschaft der Länder.