Låt alla oss som har råd att betala få köpa det bästa,
dyrt; för er övriga är andrasortering bra nog.

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):

–xx–xx–xx–xx–xx–x
–xx–xx––xx–xx–