Fler uppsägningar till följd av sviktande försäljning och vinst. Tjänstemannafacket Unionens lokala klubbar har blivit mer pessimistiska om framtiden det närmaste halvåret. Men någon kris likt den 2009 förutspås inte.

Främst är det industrin som har det tungt. Däremot är det positivare tongångar från fackklubbarna i handeln.

Undersökningen, genomförd andra halvan i november, baseras på svar från 241 klubbar på företag med 350 000 anställda i Sverige.