Foto: Simon Paulin

Trots kända risker och stränga skyddsregler drabbas fortfarande ett stort antal LO-yrken av astma efter att ha exponerats för kemikalier på arbetsplatsen, visar en ny internationell studie vid Sahlgrenska akademin.

Forskarna har kartlagt astmafallen hos 13 000 slumpmässigt utvalda vuxna i Sverige, Norge, Danmark, Island och Estland under perioden 1980-2000. Studien visar att totalt 429 personer fick astma under perioden. Bland kvinnorna kunde sju procent av fallen kopplas till exponering i arbetslivet – bland männen hela 14 procent.

Att skadliga ämnen i arbetslivet fortfarande orsakar så många astmafall är mycket förvånande, tycker forskarna. Riskerna med kemikalier har varit kända sedan länge och i Sverige har vi haft stränga regler för hantering och skyddsutrustning.

– Det är anmärkningsvärt, säger Linnea Lillienberg, forskare vid Sahlgrenska akademin. De som var mest utsatta var faktiskt inte atopikerna, det vill säga personer med högre benägenhet för allergier. Det handlar om fullt friska människor som utsätts för kemikalier i sitt arbete.

De mest utsatta yrkesgrupperna är sprutmålare som exponeras för isocyanater i lacker, samt rörläggare som hanterar lim och isolerskum. Andra högriskyrken är städare, vård- och omsorgspersonal, frisörer samt anställda i livsmedels- och tobaksindustrin.

Slarv med skyddsutrustning och fel hantering eller fel blandning av kemikalier kan i vissa fall vara förklaringen till den ökade risken, menar Linnea Lillienberg. En del arbetare tar av sig skyddsutrustningen för tidigt, eller när de förflyttar sig mellan olika arbetsmoment. Dessutom använder städarna mycket mer sprejer i dag för att det ska gå fortare, påpekar Linnea Lillienberg:

– Man borde se över rengöringsmedlen.