Dödsolyckan på Transformator Service för fyra år sedan är för ovanlig för att kunna ställa någon till svars. Det konstaterar hovrätten, som liksom tingsrätten friar de båda delägarna från ansvar för explosionen som tog livet av en 49-årig man.

Det var i december 2008 som den 49-årige anställde skulle öppna en transformator genom att värma upp packningen med en gasollåga på sin arbetsplats Transformator Service i Hässleholm – ett företaget som reparerar trasiga transformatorer. Under uppvärmningen bildades gas som fick det 700 kilo tunga locket som mannen satt på att explodera och slungas upp i taket. Mannen fick mycket svåra skall- och brännskador och avled innan han hann fram till sjukhuset.

Kammaråklagare Lotten Loberg åtalade de två delägarna på företaget, som också har arbetsmiljöansvar, för arbetsmiljöbrott genom att ha vållat mannens död. Och hon krävde att bolaget skulle betala en företagsbot på en miljon kronor.

Tingsrätten i Hässleholm friade dock de båda från ansvar för mannens död.

Kammaråklagaren överklagade domen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge konstaterar nu i sin dom att de båda delägarna brutit mot arbetsmiljölagen eftersom riskbedömningen brustit, och att den avlidne mannen aldrig fick tillräckligt med kunskap för att kunna jobba säkert med transformatorn.

Men hovrätten konstaterar att bristerna inte varit så allvarliga att de kunnat förhindra tragedin den där decemberdagen. Enligt flera vittnen har det aldrig skett en liknande olycka, och företaget har använt samma metod i över 40 år. Dödsolyckan anses alltså för unik för att någon ska kunna ställas till ansvar för den.

Åklagaren har fram till den 18 januari på sig att överklaga domen till sista instans – Högsta domstolen.

Fakta

Högsta domstolens (HD) uppgift är att skapa pejudikat – vägledande domar.

Det krävs tillstånd för att få ett fall prövat i HD. Domstolen får in över 5000 fall om året, och prövar cirka 140 av dem, det vill säga knappa tre procent.

6 arbetsmiljöbrott har prövats i HD.