Antalet makar eller partner som för över premiepension mellan varandra ökar, men är fortfarande mycket lågt. I nästan 98 fall av hundra för en man över pension till en kvinna.

Möjligheten att föra över premiepension mellan makar och registrerade partners har funnits sedan pensionssystemet reformerades i slutet av 1990-talet, främst för att par där den ena parten har låg eller ingen inkomst ska kunna jämna ut pensionen sinsemellan.

År 2000 förde 2 735 personer över premiepension till sin make/maka eller registrerade partner. Antalet har sedan vuxit år för år, och för pension som tjänades in 2011 hade det ökat till 8 348 personer. Av dem var 8 161 (nästan 98 procent) män som förde över premiepension till kvinnor. I omkring två procent av fallen förde i stället kvinnor över pension till män. I fyra fall förde en man över till en man, och i två fall en kvinna till en kvinna.

Men trots ökningen sedan år 2000 är det fortfarande bara en halv procent av dem som tjänar in premiepension som väljer att föra över den. Till en del beror det på att få känner till möjligheten, tror Pensionsmyndigheten.

Men det finns också en annan förklaring: När pensionsrätt förs över minskas den med åtta procent.

– Det sker för att par som för över pension mellan varandra inte ska vinna något på pensionssystemets bekostnad, säger Lars Billberg, chefsaktuarie vid Pensionsmyndigheten.

– Eftersom överföringen nästan enbart sker till kvinnor, och kvinnor lever längre än män, måste pensionen minskas för att kunna betalas ut under längre tid. Det kan naturligtvis avhålla från överföring, säger Lars Billberg.

Avdraget på åtta procent görs lika för alla, alltså även i de fall en kvinna för över pension till en man. En sådan överföring framstår därmed som en dålig affär: Normalt hinner mannen få ut pensionen ungefär fyra år kortare än kvinnan skulle ha gjort – och dessutom blir alltså den månatliga utbetalningen lägre.

En tredje, mer optimistisk förklaring till att så få för över premiepension kan förstås vara att svenska familjer upplever sig så pass jämställda att de inte ser något behov av att dela pension mellan sig, resonerar Pensionsmyndigheten.

Den som vill föra över premiepension som tjänas in i år till sin make/maka eller registrerade partner måste anmäla det till Pensionsmyndigheten senast den 31 januari. Pengarna placeras då på mottagarens pensionskonto i december 2014. Det går bara att för över premiepension som du kommer att tjäna in framöver – inte det kapital som redan har samlats på ditt premiepensionskonto.

Premiepension påverkar inte rätten till garantipension. Man kan alltså lugnt föra över premiepension till en person som har haft låga (eller inga) inkomster utan att garantipensionen sänks.