Trots svag konjunktur ökade omsättningen och lönesumman i restaurangnäringen starkt under 2012. Det måste bero på momssänkningen, säger Visita.

Momsen på restaurangtjänster sänktes från 25 till 12 procent den 1 januari 2012, med det uttalade syftet att skapa fler jobb, särskilt för unga.

Men reformen är omtvistad. Oppositionen har hävdat att de dryga fem miljarder som momssänkningen kostar årligen hade gjort större nytta på annat håll. I maj 2012 sa regeringens finanspolitiska råd att reformens effekter på sysselsättningen ”är överskattade”.

I en rapport som publiceras i dag, fredag, argumenterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita för att momssänkningen verkligen har ökat sysselsättningen. Mätt i volym växte branschen med 4,4 procent förra året. Lönesumman växte med 8,5 procent de tre första kvartalen 2012 jämfört med samma period 2011. Om man delar ökningen med genomsnittslönen för en restauranganställd, och tar hänsyn till löneutvecklingen mellan 2011 och 2012, finner man att den ökade lönesumman motsvarar 6 000 nya helårsarbeten.

Att ökningen beror på momssänkningen är inte givet. År 2007 växte branschens omsättningsvolym med nära fyra procent, och 2011 med 4,3 procent – utan momssänkning. Alltså nästan lika mycket som 2012.

Men det finns en viktig skillnad mellan ökningen 2012 och ökningarna tidigare, skriver Visita i rapporten. Medan uppgångarna 2007 och 2011 kom i högkonjunktur var 2012 ett år med dyster konjunktur. Att restaurangnäringen växte samtidigt som nästan alla andra branscher utvecklades svagt talar starkt för att den sänkta restaurangmomsen har haft effekt.

Visitas rapport visar på stora regionala skillnader i hur sysselsättningen i branschen har utvecklats efter momssänkningen. Störst procentuell ökning av antalet helårsarbeten har skett i Västmanlands och Östergötlands län, hela nio procent under de tre första kvartalen 2012 jämfört med motsvarande period 2011. Minsta ökningen noterades i Jämtlands län med bara 0,9 procent, och Södermanlands län med 1,9 procent.