Kortare avtalsperiod och ett inslag av frivillighet gjorde att Seko vid Green Cargo till slut gick med på arbetstidsförkortning och sänkt lön.

Seko sa till en början nej till företagets förslag om krisavtal.

– Men nu begränsas arbetstidsförkortningen till perioden februari – maj 2013, vilket är kortare än vad företaget hade tänkt från början. Det var viktigt för vårt beslut att skriva under, säger Håkan Ederwall, ordförande för Seko vid Green Cargo.

Under våren arbetar samtliga drygt 2 200 anställda vid Green Cargo 80 procent av heltid. De behåller 90 procent av lönen, och 100 procents inbetalning till både den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Undantagna är de anställda i Kiruna, där malmtrafiken rullar på för fullt och all personal behövs.

Under juni – augusti förutsätts de anställda gå upp i arbetstid, för att Green Cargo ska klara semesterperioden. Under sommaren arbetar de dessutom en dag extra, som de får tillbaka som en fridag under hösten.

Från och med september och fram till årsskiftet kan de som vill fortsätta att arbeta på 80 procent. Håkan Ederwall tror att många kommer att nappa på den möjligheten.

– Att få en ledig dag i veckan och ändå behålla 90 procent av lönen tror jag många tycker är bra.

– De medlemmar jag har talat med har varit positiva till avtalet, som gör att färre varslas om uppsägning och att Green Cargo har kvar kompetenta anställda när konjunkturen vänder uppåt.

Avtalet om konjunkturanpassad arbetstid har kommit till på företagets initiativ, sedan godstrafiken på järnväg minskat drastiskt den gångna hösten. Alternativet hade varit att varsla 350 anställda om uppsägning, utöver ett hundratal som kommer att gå i pension.

Enligt Seko har Green Cargo sneglat på SSAB:s krisavtal från i höstas, som också det innebär 80 procents arbetstid och 90 procents lön.

Green Cargo hoppas att godsvolymerna ska öka igen 2014. Om det inte sker, och anställda måste sägas upp 2014 trots att de gått med på sänkt arbetstid och sänkt lön under 2013, säger avtalet att de ska ersättas fullt ut. Den som tvingas lämna företaget på grund av arbetsbrist senast 31 maj 2014 kompenseras alltså för lönesänkningen under den tid då han eller hon haft förkortad arbetstid. På så sätt riskerar ingen att få lägre a-kasseersättning på grund av krisavtalet.