Representanthuset har röstat ja till det av senaten godkända budgetförslaget för att lösa USA:s finanskris.

Därmed är det hotande budgetstupet tillfälligt avvärjt, sedan beslutet om kraftiga nedskärningar i budgeten skjutits upp i två månader. Samtidigt kvarstår skattelättnaderna, som infördes under president George W Bushs tid, för dem som tjänar upp till 400 000 dollar för enskilda och 450 000 dollar för familjer. De med högre inkomst får däremot skatten höjd.

Reavinst- och kapitalvinstskatten höjs i den nya budgeten från 15 till 20 procent.

Det omstridda åtstramningspaketet, som nu skjuts upp, omfattar sammanlagt 1 200 miljarder dollar under en tioårsperiod. Det gäller bland annat försvaret och den sociala välfärden och motsvarar besparingar på 24 miljarder dollar (cirka 165 miljarder kronor) under två månader.

Budgetförslaget röstades igenom i representanthuset med siffrorna 257 mot 167.

Idén bakom budgetstupet, när det skapades i augusti 2011, var att kongressen ville ge sig själv en tidsgräns för beslut. Syftet var att, i sista hand, skrämma ledamöterna till beslut.

Men med hotet om budgetstupet skrämde kongressen alla — utom sig själv. Och medan skatten nu sänks för det stora flertalet amerikaner och höjs för de rikaste, har kongressen inte gjort några vidare framsteg i den egentliga frågan, som handlar om att minska budgetunderskottet.

– Vi har skapat ett monster, sade demokraten Charles Rangel i representanthuset på tisdagskvällen, strax innan förslaget godkändes.

– Den här fandangon (runtvalsandet) har varit en gigantisk förlägenhet, kommenterar Norm Ornstein, forskare på American Enterprise Institute, till Reuters.

– Det faktum att vi kommer att få ytterligare en katastrofal konfrontation kring lånetaket om två månader, med den radikala högerfalangen inom republikanerna i representanthuset inställd på att sända oss över stupet om de inte får som de vill, är skrämmande, säger Ornstein.

Frida Stranne, universitetslektor och forskare inom amerikansk politik vid Högskolan i Halmstad, trodde inte att det skulle gå så smidigt att rösta igenom budgetförslaget i representanthuset.

– Jag blev faktiskt förvånad när jag vaknade och hörde att det hade löst sig. De har väl insett allvaret och nödvändigheten i en kompromiss.

– Det är en delseger som är symboliskt viktig för Obama. Samtidigt finns stora frågor kvar att lösa, säger Stranne till TT.

– De närmaste två månaderna kommer innehålla en oerhörd aktivitet i Washington, där många intressegrupperingar kommer att slåss om hur nedskärningarna som måste göras ska se ut.

Alice Rivlin, budgetexpert på Brookings Institution, oroar sig över att det ”psykologiska utfallet” från striden om budgetstupet kommer att spilla över till de kommande förhandlingarna om lånetaket.

Flera av kongressens republikaner har offentligt erkänt sig besegrade av Obama i budgetstupsfrågan, och lovar nu i stället att med förnyad kraft kräva offentliga nedskärningar för att låta en höjning av lånetaket gå igenom det republikan-kontrollerade representanthuset.

– Det här är mycket dåligt för ekonomin, säger Rivlin till Reuters.

Hon anser även att trätan i kongressen gett omvärlden en mer negativ bild av USA.

– Vi framstår inte som ett land som har kontroll över vårt eget öde. Effekten är svår att kvantifiera, men det är dåligt, säger Rivlin.

– Det här är en kongress som knappt kan uträtta sitt arbete — i synnerhet när det gäller dess allra viktigaste uppgifter, säger Sarah Binder, expert på kongressen och verksam vid George Washington-universitetet.