I slutet av förra veckan var 223 186 personer inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 5 829 fler än veckan före och 9 414 fler än samma vecka året före.

Samtidigt deltog 191 361 personer i program med aktivitetsstöd, 1 303 färre än veckan före men 12 450 fler än samma vecka 2011.

Under veckan anmäldes 4 392 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är 8 986 färre jämfört med veckan före och 5 379 färre än året före.