– Äldreomsorgen har knappast varit bättre än den är i dag. Det beror på att olika aktörer har släppts in, säger Annika Lundius, vice vd i Svenskt Näringsliv.

– Jag är bekymrad över att Kommunal vill sätta stopp för valfrihet och mångfald inom äldreomsorgen, säger Annika Lundius apropå den nya strategi för välfärden som Kommunal presenterade tidigare i dag, måndag.

– De senaste årens valfrihetsreformer har gynnat Kommunals medlemmar, som i dag har olika arbetsgivare att välja mellan. Samtidigt har verksamheten förbättrats.

Med stöd av en enkätundersökning bland 4 600 medlemmar i äldreomsorgen hävdar Kommunal att bemanningen är otillräcklig och kvaliteten låg. Kommunals lösning är att reglera hur bemanningen ska se ut.

Men Annika Lundius ger en helt annan bild. Hon anser att åldringsvården var sämre förr.

– Att slå fast hur hög personaltätheten ska vara är feltänkt. Det viktiga är inte antalet arbetade timmar, utan vad du levererar. Att ha många anställda hjälper inte om ledarskapet är dåligt.

– Vi anser att det går att utveckla ledarskapet och sättet att arbeta i äldreomsorgen, fortsätter Anna Lundius. Men det kräver att omsorgen utsätts för konkurrens. Att vi tillåter alternativ och släpper in fler företagsamma människor som kan bidra med nya idéer.

Anna Lundius ser däremot brister i hur kommunerna upphandlar äldreomsorg. I dag saknar de bra metoder för att mäta kvalitet och kundnöjdhet, anser hon. Det kan i sin tur bidra till att pris väger för tungt i förhållande till kvalitet.

 

Läs också: Kommunal vill ha fler anställda