Svenska pojkar slåss minst, ägnar sig minst åt utfrysning, skitsnack och hån mot andra barn, visar en internationell studie i nio länder

Det är Emma Sorbring, forskare i psykologi på Högskolan väst i Trollhättan, som har lett den svenska delen av undersökningen. Vi kan tacka föräldrar, förskolepersonal och lärare för att de svenska pojkarna är så fridsamma, tycker hon. En bidragande orsak är de normer omkring våld som finns i Sverige.

– Vi har inte så stor acceptans mot människor som beter sig aggressivt.

Emma Sorbring tror att det är många års jämställdhetsarbete i landet som nu speglas i de här resultaten.

De svenska barnen i studien var mellan sju och tio år och bor alla i Trollhättan och Vänersborg. Men Emma Sorbring tror att resultaten ändå kan ge en rätt bra bild av svenska barn generellt.

– Det handlar om vanliga familjer från olika samhällsgrupper som råkar bo här i trakten.

I varje land ställdes frågor till minst 100 barn. De fick svara på om de slagit, knuffat eller kastat något på något annat barn under senaste månaden. Frågor som enligt forskarna kan fånga upp en allmän ”aggressionsbenägenhet” hos barnen.

Barnen fick också frågor om utfrysning, skitsnack och hån. Tre av fyra rapporterade varken fysisk eller psykisk aggression. Pojkarna var dock mer våldsamma än flickorna i alla länderna, vilket bekräftar resultaten från tidigare studier.

I Sverige slogs pojkarna lite mer än flickorna, men jämfört med pojkar i de andra länderna var de snällast.

Studien är en del av ett stort internationellt forskningsprojekt om barn och föräldrar som pågår 2008 till 2016. De nio länderna är Colombia, Filippinerna, Italien, Jordanien, Kenya, Kina, Sverige, Thailand och USA.